تستر میدان مغناطیسی یا گوس متر

گشتاور سنج یا ترکمتر دیجیتالی

لرزش سنج یا ویبره متر یا ارتعاش سنج

لوکس سنج یا لوکس متر یا سنجش شدت روشنایی

مولتی فانکشن پارامترهای فیزیکی

نیروسنج یا فورس گیج یا گیج نیرو

یووی لایت متر یا دستگاه یووی سنج

صوت سنج و نویز سنج

متر لیزری

ضخامت سنج رنگ و پوشش

نشت یاب امواج مایکروویو

ویدئو بروسکوپ

اسکنر دیواری

رادیو اکتیو سنج