الکتروموتور ATB Sever

الکتروموتور نوعی ماشین الکتریکی می باشد که برعکس ژنراتور عمل میکند یعنی الکتریسیته را به حرکت دورانی تبدیل می کند. اکثریت موتورهای الکتریکی براساس نیروی الکترومغناطیس عمل می کنند. ژنراتور و الکتروموتور از لحاظ ظاهری بسیار بهم شباهت دارند ولی کاربردشان عکس یکدیگر است.

اغلب الکتروموتور ها دوار هستند ولی نمونه های خطی کم کاربردی نیز وجود دارد. در اختراع الکتروموتور از یک ایده ساده که میگوید حول یک سیم حامل جریان، میدان مغناطیسی ایجاد می شود استفاده شده است. این میدان در الکتروموتور از القای مغناطیسی در لوله استوانه ای شکل که استاتور نام دارد ایجاد شده است و شافت این ماشین که روتور نامیده می شود را به حرکت در می آورد.
این ماشین الکتریکی به نوع جریان مستقیم ( DC) ،جریان متناوب (AC) و یونیورسال تقسیم بندی می شود.

انواع الکتروموتور سور عبارتند از:
الکتروموتور معمولی (TEFC) سور
الکتروموتور ضد انفجار سور
الکتروموتور آسنکرون سور
الکتروموتور اسلیپ رینگ سور
الکتروموتور دو سرعته سور
الکتروموتور دالاندر سور

الکترو موتورها دو گروه الکتروموتور ولتاژ پایین سور و الکتروموتور ولتاژ بالا سور ارائه می گردد