ترانسمیتر دما فیلد مونت روزمونت

ترانسمیتر دما فیلد مونت روزمونت یکی از پرکاربردی ترین تجهیزات در زمینه ابزار دقیق بوده و در فرآیندهای تولیدی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از ترانسمیترهای دما می تواند نوع فیلدمونت باشد که علاوه بر ارسال سیگنال الکتریکی از نوع ولتی یا آمپری، به صورت لوکال یا محلی میزان دما اندازه گیری شده را نشان می دهد. نیلگون پترو رسام آماده ارائه انواع ترانسمیترهای دما نوع فیلد مونت می باشد:

ترانسمیتر دما فیلد مونت روزمونت 3144P (بدون وایرلس)
ترانسمیتر دما فیلد مونت روزمونت 648 (وایرلسی)