ترمومتر لیزری یا ترمومتر با اشعه مادون قرمز

دسته:

ترمومترهای لیزری از خود پرتو مادون قرمز (IR) ارسال می کنند و در اثر برخورد پرتو مادون قرمز با جسم، به دلیل دمای جسم پرتو بازتابی تغییر می کند و با اندازه گیری این تغییر دمای جسم محاسبه می گردد. ترمومترهای لیزری می تواند دمای جسم را از فاصله دور حتی از فاصله چند متری محاسبه کنند و نیازی به تماس مستقیم با جسم ندارند. ترمومتر مادون قرمز برای اندازه گیری دماهای خیلی بالا و یا خیلی پایین که امکان نزدیک شدن به جسم وجود ندارد، کاربرد دارند.

همچنین ترمومتر مادون قرمز برای اندازه گیری دمای سطوح جامد و مات استفاده می شود و برای اندازه گیری دمای سطوح شفاف قابل استفاده نیست.

ترمومتر با سنسور ترمیستور
ترمیستورها از مواد نیمه هادی ساخته شده اند و ضریب دمایی در ترمیستورها مثبت و یا منفی می باشد. اما غالبا ضریب دمایی ترمیستورها منفی می باشد و با افزایش دما، مقاومت آن کاهش می یابد. همچنین ترمیستورها قابلیت آشکارسازی تغییرات دمایی کوچک را نیز دارند. محدوده دمایی ترمیستورها 60- تا 15 درجه سانتی گراد بوده و دارای حساسیت زیادی می باشند و نسبت به RTD ها گران تر هستند و برای اندازه گیری دما در لوازم خانگی و مکان هایی که نیاز به پاسخ سریع دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.